NSString
1.1、NSString简介

NSStringObjective-C实现的字符串。

1.2、NSString字面量

为了区别于C语言中的字符指针,Objective-C实现的字符串字面量 以@"字符串"形式来表示,比如@"I love you!"

1.3、NSString转NSData
NSString * str =@"str";
NSData *data =[str dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
1.4、NSData转NSString
NSString * str  =[[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];